sahypa_banner

Organiki kislota

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Senagat taýdan ulanmak üçin sirke kislotasy

  Senagat taýdan ulanmak üçin sirke kislotasy

  Sirke kislotasy, sirke kislotasy diýlip hem atlandyrylýar, dürli pudaklarda ulanylýan köpugurly organiki birleşme.CH3COOH himiki formulasy bar we sirkäniň esasy düzümi bolan organiki monobazik kislotadyr.Bu reňksiz suwuk kislota gatylaşanda we birneme kislotaly we ýokary poslaýjy madda hasaplanylanda kristal görnüşe öwrülýär.Gözüň we burnuň gyjyndyrylmagy sebäpli seresaplylyk bilen işlemeli.

 • Formiki kislota himiýa senagaty üçin 85%

  Formiki kislota himiýa senagaty üçin 85%

  HCOOH-nyň himiki formulasy we molekulýar agramy 46.03 bolan formik kislota, iň ýönekeý karboksil turşusy we giňden ulanylýan organiki birleşme.Pestisidlerde, deri, boýaglarda, lukmançylykda, rezin we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Köp sanly amaly we peýdaly häsiýetleri bilen, formik kislota senagat we söwda zerurlyklary üçin iň amatly saýlawdyr.

 • Adipik kislotasy Senagat meýdany üçin 99% 99,8%

  Adipik kislotasy Senagat meýdany üçin 99% 99,8%

  Ipagly kislota diýlip hem atlandyrylýan adip turşusy, dürli pudaklarda möhüm rol oýnaýan möhüm organiki dibaz kislotasydyr.HOOC (CH2) 4COOH-nyň gurluş formulasy bilen bu köptaraply birleşme duz emele getirmek, esterifikasiýa we amidasiýa ýaly birnäçe reaksiýany başdan geçirip biler.Mundan başga-da, ýokary molekulýar polimerleri emele getirmek üçin diametr ýa-da diol bilen polikondensasiýa ukyby bar.Bu senagat derejeli dikarboksil turşusy himiki önümçilikde, organiki sintez senagatynda, lukmançylykda we çalgy önümçiliginde möhüm ähmiýete eýe.Jedelsiz ähmiýeti, bazardaky iň köp öndürilen dikarboksil turşusy hökmünde öz ornunda öz beýanyny tapdy.

 • Akril kislotasy reňksiz suwuklyk 86% 85% Akril rezin üçin

  Akril kislotasy reňksiz suwuklyk 86% 85% Akril rezin üçin

  Akril rezin üçin akril kislotasy

  Kompaniýanyň tertibi

  Köpugurly himiýa we köp sanly amaly bilen akril kislotasy örtükleri, ýelimleri we plastmassa pudaklaryny özgertmäge taýyn.Ysly bu reňksiz suwuklyk diňe bir suwda däl, eýsem etanolda we efirde-de ýalňyş bolup, ony dürli önümçilik proseslerinde köptaraply edýär.