sahypa_banner

Polimer

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • Dargadyjy serişde üçin kaliý akrilat

    Dargadyjy serişde üçin kaliý akrilat

    Kaliý akrilat ajaýyp häsiýetleri bolan ajaýyp ak gaty poroşok bolup, ony dürli pudaklara gymmatly goşundy edýär.Bu köptaraply birleşme aňsat düzmek we garyşdyrmak üçin suwda ereýär.Mundan başga-da, onuň çyglylygy siňdiriş ukyby önümiň hilinde yzygiderliligi we durnuklylygy üpjün edýär.Örtük, rezin ýa-da ýelim önümçiliginde bolsaňyzam, bu ajaýyp material önümleriňiziň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin uly mümkinçiliklere eýedir.

  • Senagat önümi üçin poliwinil hlorid

    Senagat önümi üçin poliwinil hlorid

    Köplenç PVC diýlip atlandyrylýan poliwinil hlorid (PVC), dürli pudaklarda ulanylýan köpugurly polimerdir.Winoks hlorid monomerini (VCM) erkin radikal polimerizasiýa mehanizminiň üsti bilen peroksidleriň, azo birleşmeleriniň ýa-da beýleki inisiatorlaryň, şeýle hem ýagtylygyň we ýylylygyň kömegi bilen öndürilýär.PVC-de winil hlorid rezinleri diýlip atlandyrylýan winil hlorid gomopolimerleri we winil hlorid kopolimerleri bar.Ajaýyp aýratynlyklary we uýgunlaşmagy bilen PVC köp sanly programma üçin saýlama materialyna öwrüldi.