sahypa_banner

Ketone

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • Senagat çözgüdi üçin sikloheksanon

    Senagat çözgüdi üçin sikloheksanon

    Sikloheksanon, C6H10O himiki formulasy bilen, dürli pudaklarda ulanylýan güýçli we köpugurly organiki birleşme.Bu doýgun siklik keton özboluşly, sebäbi alty agzaly halka gurluşynda karbonil uglerod atomy bar.Özboluşly toprakly we ysly ysy bolan açyk, reňksiz suwuklyk, ýöne fenolyň yzlary bolup biler.Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen hapalara sezewar bolanda, bu birleşmäniň suwly akdan çal sary reňkde üýtgäp biljekdigini bellemelidiris.Mundan başga-da, hapalar öndürilende onuň ysy güýçlenýär.