sahypa_banner

Organosilikon materialy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • Senagat pudagy üçin silikon ýagy

    Senagat pudagy üçin silikon ýagy

    Silikon ýagy dimetildihlorosilanyň gidrolizi bilen alynýar we soňra başlangyç polikondensasiýa halkalaryna öwrülýär.Arylmak we düzetmekden soň aşaky halka göwresi alynýar.Üzük jisimlerini gaplaýjy serişdeler we telomerizasiýa katalizatorlary bilen birleşdirip, dürli derejeli polimerizasiýa bilen garyndylar döretdik.Netijede, ýokary arassalanan silikon ýagyny almak üçin pes gazanlar wakuum distillasiýasy bilen aýrylýar.